5 Ffyrdd Rydych yn difetha eich Tywelion Bath

Golchi Gyda Gormod Glanedydd

Pam ei bod yn broblem:  Gall gormod o glanedydd mewn gwirionedd anystwyth tywelion. Byd Gwaith, nid yw'n angenrheidiol. "Tywelion eisoes amsugno sebon gweddilliol oddi wrth ein cyrff, ac oherwydd eu bod yn ei ddefnyddio i sychu croen yn lân, nad ydynt yn cynnwys bod llawer baw," meddai Donna Smallin Kuper, ardystiedig technegydd glanhau mewnol ac awdur Glanhau Plain & Simple.
Ateb:  Use half the detergent you would need for a normal wash, or skip it “every couple of washes and just use vinegar,” says Carolyn Childers, chief home officer of Handy, a website that connects you with house cleaners and handymen in your area. “If you must use extra detergent for very soiled towels, make sure to change the washer settings, so it’ll have an extra long rinse cycle.”

7J4A4748

Defnyddio Ffabrig meddalydd

Pam ei bod yn broblem:  Fabric meddalydd mewn gwirionedd yn atal tywelion rhag amsugno dŵr ac yn gallu gadael buildup gwyr.
Ateb:  Neidio y meddalwyr yn gyfan gwbl. Prynu ychydig o beli sychwr (peli tenis yn lân hefyd yn gweithio) i daflu i mewn i'r sychwr, yn awgrymu Childers. Gan fod y peli bownsio o gwmpas, byddant yn guro unrhyw lympiau a fluff eich tywelion. Os ydych wedi cynnwys meddalydd ar ddamwain a thyweli yn dod allan gyda gwaddod, Kuper yn argymell eu rewashing gyda hanner cwpan o finegr. Os bydd y meddalydd wedi gadael arogl, rewash gyda hanner cwpan o soda pobi.

7J4A4704

Gan ddefnyddio Towel i Dileu Colur

Pam ei bod yn broblem:  strempiau Eyeliner ar eich llieiniau gwerthfawr yn-ac yn hyll yn anodd iawn i dynnu. "Gall cyfansoddiad achosi staeniau parhaol os na chaiff ei drin yn gywir," rhybuddion Missy Tannen, cyd-sylfaenydd cwmni organig llieiniau moethus Boll & Gangen.
Ateb:  Defnyddiwch cyfansoddiad gwared wipe, nid tywel, i wneud y gwaith. Ac os yw houseguest wedi gadael olion minlliw ar eich dillad da, gofalwch eich bod yn chwistrellu cyn-driniaeth ar yr ardal broblem. Hebddo, gall golchi gyflawn ac yn sych yn achosi i'r staen i osod. Os yw'r staen yn olewog, cyn-drin gyda Dawn dishwashing glas hylif, meddai Kuper.

7J4A4344

Tywelion golchi mewn dŵr Dyna Rhy poeth

Pam ei bod yn broblem:  gall dŵr poeth yn y pen draw yn achosi eich tywelion pylu a chael scratchy. Mae'r llifyn yn tywelion lliw yn eu gwneud yn fwy agored i broblem hon, tra bod tywelion gwyn mewn gwirionedd yn elwa ar dymereddau uwch. Yn wir, yn ôl Kuper, cylch poeth cyffeithiau a pristine gwyn yn well na channydd.
Ateb:  Golchwch eich tywelion lliw mewn dŵr oer gan ddefnyddio 7fed Cynhyrchu Ynni Smart naturiol-Deillio Golchdy glanedydd, meddai Kuper. Mae ei technoleg uwch ensym glanhau eich tywelion waeth beth tymheredd y dŵr.

7J4A4301

Ddim yn Sychu Tywelion gywir

Pam ei bod yn broblem:  Dros-sychu ar ôl golchi yn gallu dinistrio ffibrau eich tywel yn; Ni all sychu tywelion ddigon achosi iddynt gael llwydni.

Ateb:  I ddechrau, bob tro y byddwch yn defnyddio tywel, gofalwch eich bod yn hongian wastad wedi hynny, medd Tannen. Mae angen i'r ffabrig y tywel i anadlu er mwyn i'r aer-sychu yn effeithiol. Wrth sychu yn y peiriant, gofalwch eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau gofal ar eich tywel, ac yn ysgwyd nhw allan yn rhwng y olchi a beicio sych. Mae hyn yn helpu i fluff i fyny ac yn sicrhau bod y sychwr Nid yw crychau "haearn" i mewn iddynt, meddai Tannen. Os tywel arogli fel llwydni, rhedeg drwy'r golchi ddwywaith gan ddefnyddio hanner cwpan o soda pobi i gael gwared ar yr arogl.


amser Swydd: Gorff-31-2018