Manteision Dewis Blanced Bambŵ

Ydych chi erioed wedi clywed am flanced bambw? Mae'n gynnyrch gwych sy'n cynnig llawer o gysur. Mae'r blancedi yn cael eu gwneud o ffibr bambw meddal ultra sy'n ei gwneud yn bleser mawr i chi i snuggle mewn.

7J4A9672

blanced Bambŵ yn cael ei ffafrio gan lawer oherwydd ei meddalwch sy'n cynnig gwell cysur. Bambŵ yn enwog am ei briodweddau gwrthfacterol. Mae'n cynnwys Kun bambŵ, sydd yn asiant gwrthfacterol naturiol. Mae ganddo'r gallu i ladd bacteria a phlâu sy'n peri bygythiadau difrifol i iechyd. Mae hefyd yn repels bugs, llwydni, ac alergenau. Mae hyn yn gwneud y flanced yn ddewis iach a chysurus.

ffibr bambŵ yn ddewis amgen gwych i waith dyn ffibrau megis neilon a polyester. Mae'r ffabrig yn anadlu a gall wneud blancedi meddal dros ben. Mae'n amsugnol iawn hefyd. Mae ei ansawdd anadlu yn annog anweddiad chwys ac mae hefyd yn amsugno arogleuon corff. Mae'r nodwedd hon yn ei gwneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer mamau, sydd am gadw eu babanod yn gynnes ac yn gyfforddus.

52da72079af37

blanced Bambŵ yn dod i mewn lliwiau deniadol ac mewn meintiau gwahanol. Gallwch ddewis o amrywiaeth o liwiau bywiog a dyluniadau. blancedi Maint bach ar gael i gadw eich snug babi ac yn gynnes tra byddwch yn teithio. blancedi maint Oedolion yn wych ar gyfer y rhai, sydd eisiau cysur ychwanegol a moethus. Mae'r ultra meddal, blanced cyfforddus yn ddelfrydol ar gyfer defnydd gydol y flwyddyn. Mae'r flanced yn hawdd i gynnal a gellir eu golchi â dŵr cynnes yn y peiriant.

Mae'n blanhigyn sy'n tyfu yn naturiol, nodedig am ei gynaliadwyedd. Os yw'n cael ei dorri i lawr, gellir ei ddisodli yn hawdd. Dyma'r planhigyn sy'n tyfu gyflymaf yn y byd. Nid yw'n gofyn plaladdwyr i dyfu. Bambŵ yn rhoi 40% ocsigen ychwanegol ac yn cael gwared cemegau niweidiol o'r awyr. Mae'r nodweddion hyn yn gwneud bambŵ blanced opsiwn amgylcheddol gyfeillgar iawn.

7J4A9632

blanced Bambŵ yn ddelfrydol ar gyfer y rhai, sy'n sensitif i ffibrau synthetig. Ei nodwedd anadlu yn ei gwneud yn ddelfrydol i'w defnyddio mewn hafau a gaeafau. Mae'n gwneud i chi deimlo'n gynnes yn gaeafau ac yn cadw chi yn oer yn ystod hafau poeth.

Mae gan y ffibr cryfder a hyblygrwydd o gotwm. Yn ogystal, mae'n ddigon o nodweddion anhygoel eraill fel gallu bacteriol gwrth, amsugnol uwchraddol, sidanaidd capasiti llyfn ac yn gyfforddus a bug a alergen repellence. Mae blanced a wnaed o bambw yn cael ei ddefnyddio popularly mewn cyrchfannau a gwestai moethus sy'n dymuno rhoi cysur yn y pen draw i'w gwesteion.

Mae pris y blancedi a wnaed o bambw yn amrywio yn ôl maint. Er bod blancedi hyn yn ddrutach na'r blancedi arferol, maent yn cynnig cysur yn y pen draw.


amser Swydd: Gorff-31-2018