Hab-soo-saarka

 

Dooro saldhig ugu fiican suuf

Sestrict contol

 

habka wax soo saarka

maamulka sayniska